Uniknya Bahasa Jawa, Mau Tahu?

Kamus Unik dan Singkat Seputar Istilah dalam Bahasa Jawa. Monggo disimak.

Mari belajar bahasa Jawa sebelum punah.... 😄

♨Boso Jawa iku pancen unik :
-🍉Tuku Sithik = nempil
-🍐Nyolong Sithik = ngutil
-🍎Bayar Sithik = nyicil
-🌽Pecah Sithik = cuwil
-🍆Kurang Sithik = gumpil
-🍓Sodaqoh Sithik = cethil
-🍏Mangan Sithik = nithil
-🍍Nyenggol Sithik = njawil
-🍌Kriting Sithik = kriwil
-🍒Nemplek Sithik = kanthil
-🍈Uwoh cilik = pentil
-🍆Nakal Sithik = methakil
-🍊Anak paling cilik = ragil
-🍇Alat nggoreng = suthil
-🍒Tikus cilik = cindhil
-🍅Dinggo mlaku =sikil
-🍐Telek wedhus = srintil
-🌵Wadah gudeg =kendhil
-🍀Godong lumbu =buntil
-🐋Gamane iwak=patil
-🐙Ra ganep =ganjil
-🕷Melu terus =nginthil
-🍔Jajan pasar =cenil
-🦃Jeneng buto =Cakil.
-🐎Njoged jaran kepang=njathil
-Numpak pit ra gaduk = kethowal
kethawil
-😎Lara mata = timbil
-🦂Anak kadal = tobil
-😇Nek kaget = njondhil
-😘Pipi tembem =gembil
-🌼Sedulure Mbang melati = kanthil
Arek cilik usil=jahil
Arek seneng maem= ngemil
Kangge nutup sirah=capil

Maaf untuk yang tidak tahu atau tidak bisa bahasa jawa atau kurang mahir silahkan bertanya pada tetangga kanan kiri.

loading...

FOLLOW and JOIN to Get Update!

Peternakan dan Herbal Updated at: 02:00
Copyright@2014-2018. www.AgrobisnisInfo.com . Powered by Blogger.