Pengertian Delta, Jenis Aliran Sungai dan Ciri-cirinya

loading...
Apa Yang Dimaksud Delta?
Delta merupakan pengendapan material hasil erosi yang di endapkan di muara sungai. Besarnya delta tergantung dari jumlah material batuan yang tererosi di daerah hulu sungai. Delta hanya terjadi bila sungai bermuara di pantai yang gelombangnya tidak besar, terutama dipantai utara Pulau Jawa. Delta mempunyai bentuk bermacam–macam.

Aliran sungai dibagi menjadi dua, yaitu sungai stadium muda dan dewasa.

a. Sungai stadium muda
Ciri-ciri sungai stadium muda adalah
1) penampang melintang lembah berbentuk v,
2) banyak mempunyai erosi basis sementara,
3) daya angkut aliran besar,
4) lebar bawah lembah sama dengan lebar saluran sungai, dan
5) dasar lembah belum rata.

b. Sungai stadium dewasa
Ciri-ciri sungai stadium dewasa adalah
1) gradien lebih kecil,
2) erosi lateral atau ke samping,
3) mengalami pendataran dasar sungai,
4) lembah membentuk huruf u,
5) terdapat dataran banjir (flood plain) dan kelokan (meander), serta
6) sudah tidak ada erosi dasar.

loading...

FOLLOW and JOIN to Get Update!

Peternakan dan Herbal Updated at: 00:08
loading...
Copyright@2014-2018. www.AgrobisnisInfo.com . Powered by Blogger.