loading...

Golongan yang Selamat di Zaman ini

loading...

Siapakah "Al-Firqatun Naajiyah"
(Golongan yang Selamat) di Zaman Ini ?

ﻣﻦ ﻫﻲ ﺍﻟﻔﺮﻗﺔ ﺍﻟﻨﺎﺟﻴـﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼـﻮﺭﺓ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺼﺮ ؟، ﻭﻣﺎﺻﻔﺎﺗﻬﺎ
ﻭﺳﻤﺎﺗﻬﺎ ؟

■ Siapakah Al-Firqatun Naajiyah Al-Manshurah(golongan yang selamat dan ditolong Allah) dizaman ini?

■ Dan bagaimanakah sifat-sifat dan
ciri-ciri mereka?

ﺍﻟﻔﺮﻗﺔ ﺍﻟﻨﺎﺟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺭﺓ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺼﺮ – ﻭﺇﻟﻰ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ – ﻫﻲ
ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻤﺎ ﺳﺌﻞ؛ ﺣﻴﻦ ﻗﺎﻝ : )) ﺍﻓﺘﺮﻗﺖ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩ ﻋﻠﻰ
ﺇﺣﺪﻯ ﻭﺳﺒﻌﻴﻦ ﻓﺮﻗﺔ، ﻭﺍﻓﺘﺮﻗﺖ ﺍﻟﻨﺼﺎﺭﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﺛﻨﺘﻴﻦ ﻭﺳﺒﻌﻴﻦ ﻓﺮﻗﺔ،
ﻭﺳﺘﻔﺘﺮﻕ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺙ ﻭﺳﺒﻌﻴﻦ ﻓﺮﻗﺔ، ﻛﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﺇﻻ
ﻭﺍﺣﺪﺓ (( ﻗﺎﻟﻮﺍ : ﻣﻦ ﻫﻲ ؟، ﻗﺎﻝ : )) ﻣﻦ ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻣﺜﻞ ﻣﺎ ﺃﻧﺎ ﻋﻠﻴﻪ
ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻭﺃﺻﺤﺎﺑﻲ ))

■ Jawab:

□ Al-Firqatun Naajiyah Al-Manshuurah di
zaman ini dan sampai hari kiamat nanti ialah
mereka yang telah dinyatakan Rasulullah
shallallahu ‘alaihi wa alihi wasallam tatkala beliau ditanya tentang hal tersebut.
Beliau bersabda,

“Yahudi telah berpecah menjadi tujuhpuluh satu golongan dan nashrani terpecah menjadi tujuhpuluh dua golongan, dan umat ini akan terpecah menjadi tujuhpuluh tiga golongan semuanya di neraka kecuali satu golongan yang selamat.

Para shahabat bertanya, “Siapakah mereka yang selamat itu?”,

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa
alihi wasallam menjawab: “Yaitu orang-orang yang beragama dengan caraku dan cara beragama para shahabatku pada hari ini.”

□ Allah ta’ala berfirman:

ﻭَﺍﻟﺴَّﺎﺑِﻘُﻮﻥَ ﺍﻷَﻭَّﻟُﻮﻥَ ﻣِﻦَ ﺍﻟْﻤُﻬَﺎﺟِﺮِﻳﻦَ ﻭَﺍﻷَﻧْﺼَﺎﺭِ ﻭَﺍﻟَّﺬِﻳﻦَ ﺍﺗَّﺒَﻌُﻮﻫُﻢْ ﺑِﺈِﺣْﺴَﺎﻥٍ ﺭَﺿِﻲَ
ﺍﻟﻠَّﻪُ ﻋَﻨْﻬُﻢْ ﻭَﺭَﺿُﻮﺍ ﻋَﻨْﻪُ ﻭَﺃَﻋَﺪَّ ﻟَﻬُﻢْ ﺟَﻨَّﺎﺕٍ ﺗَﺠْﺮِﻱ ﺗَﺤْﺘَﻬَﺎ ﺍﻷَﻧْﻬَﺎﺭُ ﺧَﺎﻟِﺪِﻳﻦَ ﻓِﻴﻬَﺎ
ﺃَﺑَﺪﺍً ﺫَﻟِﻚَ ﺍﻟْﻔَﻮْﺯُ ﺍﻟْﻌَﻈِﻴﻢ
ُ
• “Dan para pendahulu yang pertama kali (masuk Islam) dari kalangan Muhajirin (para Shahabat yang hijrah ke Madinah)
• dan Anshar (para Shahabat yang menjadi penduduk asli kota Madinah)
• dan orang-orang yang mengikuti jejak
mereka dalam beriman dan beramal dengan sebaik-baiknya. Allah telah ridha kepada mereka dan merekapun juga telah ridha kepada Allah. Dan Allah telah menjanjikan bagi mereka itu taman-taman surga yang mengalir di bawah taman-taman itu sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya, yang demikian itu adalah kemenangan yang besar”.

[At Taubah: 100]

ﻣﻦ ﺻﻔﺎﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺮﻗﺔ : ﺃﻧﻬﺎ ﻣﺘﻤﺴﻜـﺔ ﺑﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻴـﻪ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﻭﺃﺻﺤﺎﺑﻪ .
ﻭﻣﻦ ﺻﻔﺎﺗﻬﺎ : ﺃﻧﻬﺎ ﺗﺼﺒﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻖ ﻭﻻ ﺗﻠﺘﻔﺖ ﺇﻟﻰ ﺃﻗﻮﺍﻝ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﻴﻦ، ﻭﻻ
ﺗﺄﺧﺬﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻟﻮﻣﺔ ﻻﺋﻢ، ﻗﺎﻝ : )) ﻻ ﺗﺰﺍﻝ ﻃﺎﺋﻔﺔ ﻣﻦ ﺃﻣﺘﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻖ
ﻇﺎﻫﺮﻳﻦ، ﻻ ﻳﻀﺮﻫﻢ ﻣﻦ ﺧﺬﻟﻬﻢ ﻭﻻ ﻣﻦ ﺧﺎﻟﻔﻬﻢ ﺣﺘﻰ ﻳﺄﺗﻲ ﺃﻣﺮ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﻫﻢ
ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ (( . ﻭﻣﻦ ﺻﻔﺎﺕ ﺍﻟﻔﺮﻗﺔ ﺍﻟﻨﺎﺟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺭﺓ : ﺃﻧﻬﺎ ﺗﺤﺐ ﺍﻟﺴﻠﻒ
ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ، ﻭﺗﺜﻨﻲ ﻋﻠﻴﻬﻢ، ﻭﺗﺪﻋﻮ ﻟﻬﻢ، ﻭﺗﺘﻤﺴﻚ ﺑﺂﺛﺎﺭﻫﻢ . ﻭﻣﻦ ﺻﻔﺎﺗﻬﻢ : ﻋﺪﻡ
ﺗﻨﻘﺼﻬﻢ ﻷﺣﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﻒ، ﺳﻮﺍﺀ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﺃﻭ ﻣﻦ ﺑﻌﺪﻫﻢ . ﻭﻣﻦ ﻋﻼﻣﺔ
ﺍﻟﻔِﺮﻗﺔ ﺍﻟﻤﻨﺤﺮﻓﺔ : ﺃﻧﻬﺎ ﺗﺒﻐﺾ ﺍﻟﺴﻠﻒ، ﻭﺗﺒﻐﺾ ﻣﻨﻬﺞ ﺍﻟﺴﻠﻒ، ﻭﺗُﺤَﺬِّﺭ ﻣﻨﻪ

■ Di antara sifat golongan ini adalah sebagai berikut:

1. Mereka berpegang teguh dengan cara
beragamanya Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa alihi wasallam dan para shahabatnya.

2. Mereka bersabar di atas kebenaran dan tidak menghiraukan ucapan orang-orang yang menyelisihi mereka, serta tidak terpengaruh dengan celaan para pencela dalam berjuang dijalan Allah.

Nabi shallallahu ‘alaihi wa alihi wasallam bersabda,

“Senantiasa akan muncul dari
umatku sekelompok orang yang selalu nampak diatas al-haq (kebenaran), tidak akan merugikan mereka orang-orang yang meninggalkannya dan menyelisihi mereka sampai datang keputusan Allah ta’ala (hari kiamat); dan mereka tetap istiqamah.”

3. Mereka mencintai, memuji, mendoakan kebaikan serta berpegang teguh dengan atsar para Salafus Shalih.

4. Tidak mencela para Salafus Shalih baik dari kalangan shahabat ataupun orang-orang setelah mereka (baik dari kalangan tabi’in, tabi’it tabi’in dan para ulama Ahli Hadits pada generasi setelahnya).

■■ Adapun di antara ciri-ciri golongan yang menyimpang dari kebenaran adalah
□ membenci paraSalafus Shalih dan manhaj mereka
□ serta memperingatkan manusia agar menjauh dari mereka.

[Al-Ajwibah Al-Mufidah 'an As'ilatil
Manahij Al-Jadidah - Soal 49 - Syaikh Shalih Al-Fawzaan hafidzhahullah]

Fikri Abul Hasan


Loading...
loading...

FOLLOW and JOIN to Get Update!

Social Media Widget SM Widgets
Peternakan dan Herbal Updated at: 05:31
Copyright@2014-2016. www.AgrobisnisInfo.com . Powered by Blogger.